• Catharina Messell

Du kan ikke kontrollere dine tanker - men du kan vælge, om de kontrollerer dig

Updated: Nov 10, 2018


Hvad er tanker egentlig? Hvordan påvirker de vores liv? – og kan vi selv være med til at bestemme kvaliteten af vores tanker?Hvordan påvirker dine tanker dig?


Vi ved faktisk ikke ret meget om fænomenet tanker. Det er ikke et emne, vi lærer noget om i skolen eller i det videre uddannelsessystem. De fleste mennesker går igennem livet uden overhovedet at forholde sig til deres tanker.


Ikke desto mindre fylder tankerne en del. Vi tænker ikke mindre en 60.000 tanker om dagen. – og undersøgelser viser, at ca. 80 % af de tanker er negative tanker! Tanker hvor vi nedvurderer, kritiserer og dømmer os selv eller andre.


95 % af dine tanker er gentagelser af noget, du har tænkt før, og tanker, som du også vil tænke i morgen. Det kaldes ruminerende tanker - altså tanker som bevidstløst gentager sig selv, og som vi bare automatisk reagerer på. Når vi ikke er bevidste om vores tanker, smelter vi sammen med dem, og tror, at vi er dem.


Tankerne tager os væk fra nuet og skaber ofte en masse unødig lidelse for os. For vores følelser påvirkes af vores tanker, og dermed bliver vores handlinger også farvet af vores tanker. Det kan betyde, at vi opfører os på bestemte måder, fordi vi har frygtsomme tanker om, at andre ellers vil dømme os. Måske afholder vi os fra at gøre bestemte ting og leve på måder, som vi dybest set længes efter.

Hvad hindrer dine tanker dig i?

Hvor ofte får dine tanker dig til at føle dig mindre værd/dårligt tilpas?

Hvor ofte nedgør eller dømmer du andre i løbet af en dag?


I mindfulness opøves et bevidst nærvær, hvor det er muligt at iagttage tankerne fra et andet sted i os selv. Herfra kan vi begynde at forholde os til vores tanker, at lægge mærke til, hvilken slags tanker, vi tænker og hvordan de påvirker os. – Og vigtigst af alt: vi kan bevidst vælge at se på en situation med direkte opmærksomhed i stedet for at lade den blive farvet af negative tanker. På den måde giver vi os selv friheden til at vælge vores reaktioner og vores handlen i verden, og til at gøre os nye erfaringer.

Mindfulness giver dig nogle redskaber til at forholde dig bevidst til dine tanker, så du i højere grad finder ind til den stille, klare og nærværende del af dig, som findes bag tankerne. For du er ikke dine tanker, og de behøver ikke at styre dit liv. Det kræver at du tager dig tid til at træne en ny måde at forholde dig til dig selv på – men du vil sandsynligvis hurtigt finde ud af, at den tid er rigtig godt givet ud.